Nový hrob

1
Miesto
2
Náhrobný kameň
3
Zomrel
4
Fotografie
5
Flashback
6
Zhrnutie